• +31(0)654 98 21 76
  • info@Xplore-rijopleidingen.nl

Auteur archief

Brommer- en motorrijles toch toegestaan tijdens lockdown

Rijinstructeurs die lesgeven in de categorieën A en AM mogen de komende weken toch doorwerken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tegenover RijschoolPro. Dit omdat brommer- of motorinstructeur geen contactberoep is. Er worden echter voor de categorieën A en AM tot en met 19 januari vooralsnog geen examens afgenomen. Het CBR is volledig gesloten.

admin

Vanaf dinsdag 15 december geen examens en toetsen

In navolging van het kabinetsbesluit tot een lockdown gaan per dinsdag 15 december alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.

Deze situatie duurt in ieder geval tot en met 19 januari. Het gaat voor de komende 5 weken om ca. 190.000 examens, toetsen en rijtesten. Alle examens kunnen zodra dat weer veilig kan zonder extra kosten worden ingehaald.

Kandidaten die deze week een examen, toets, rijtest of cursus zouden doen, krijgen vanavond nog bericht van het CBR. Later deze week ontvangen de andere kandidaten ons bericht.

admin

Tarieven 2021

Op de pagina “Tarieven 2021” kun je de tarieven zien die gelden voor 2021. Per 1 januari gelden bij Xplore-rijopleidingen andere tarieven. Dit heeft voornamelijk te maken met de prijsstijging die het CBR aan mij doorrekend voor de verschillende examens.

Tarieven gaan in per 1 januari 2021 en gelden voor alle leerlingen.

admin

Maatregelen Coronavirus

Vanaf 04 mei 2020, mogen er weer motorrijlessen gegeven worden.

Om dit veilig te kunnen doen worden de onderstaande maatregelen toegepast bij Xplore-rijopleidingen.

Voorafgaand aan de rijles zal de instructeur 2 controlevragen stellen:

1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?

2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, loopneus, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Als op één van de twee bovenstaande vragen het antwoord ja is dan wordt er geen motorles gegeven.

Verder worden onderstaande maatregelen aangehouden:

Voor en na iedere les worden de handen gedesinfecteerd.

De cursist en de instructeur dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

Rijles wordt geven aan niet meer dan 1 cursist(e) per rijles tegelijkertijd.

De instructeur mag géén cursist(e) achterop de motor meenemen of bij de cursist(e) achterop zitten.

De cursist(e) dient eigen helm, motorhandschoenen, motorjas en motorbroek te dragen.

Communicatiemiddelen en bedieningsmiddelen worden voor en na de motorrijles gereinigd.

Ik werk alleen op afspraak.

Indien je kunt voldoen aan bovengenoemde beschermingseisen (eigen motorkleding en een goede gezondheid ) bent je van harte welkom bij Xplore-rijopleidingen.

Als je hier vragen over hebt neem dan contact met me op of vul het contactformulier in.

admin

Motorrijles nu landelijk toegestaan

Motorrijinstructeur is geen contactberoep en daarom is motorrijles landelijk toegestaan. Dat concluderen het Veiligheidsberaad en ministers Van Nieuwenhuizen (IenW) en De Jonge (VWS). Wel moeten tijdens de rijles de coronamaatregelen in acht worden genomen, zoals het houden van 1,5 meter afstand.

UPDATE: Het betreft ook rijlessen voor de bromfiets. Het CBR gaat de praktijkexamens voor deze categorieën hervatten. Meer info over het hervatten en reserveren volgt volgende week. 

Dat er weer gelest mag worden op de motor begon in Groningen. Rijschoolhouder Marcel Nieuwland van 1-2 Ride uit Groningen en Winschoten was het niet eens met de conclusie dat motorrijinstructeur een contactberoep was. Op de motor kan bij uitstek afstand worden gehouden. Hij liet het juridisch uitzoeken.

Noodverordening

In de noodverordening staat dat contactberoepen verboden zijn, in de toelichting worden rijinstructeurs genoemd. Maar de toelichting op de noodverordening is niet leidend, dat is de noodverordening zelf. En daarin wordt alleen gesproken over afstand bewaren.

Met die redenatie was de Veiligheidsregio Groningen het eens. Later volgden ook andere regio’s. Hoe de noodverordening wordt gehandhaafd is aan de verschillende Veiligheidsregio’s. “Wij zien ruimte om motorrijles toe te staan”, licht een woordvoerder van Groningen desgevraagd toe. Inmiddels zijn alle 25 regio’s, verenigd in het Veiligheidsberaad het eens: motorrijles is gewoon toegestaan.

Versoepeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloot na overleg met RIVM en rijschoolbranche in maart tot een algeheel verbod op alle vormen van rijlessen in de sector. Minister Cora van Nieuwenhuizen laat nu weten blij te zijn dat motorrijles weer van start kan gaan. “Zoals ik eerder heb aangegeven vind ik logisch dat dit bovenaan het lijstje staat van mogelijke versoepelingen.”

Ze vervolgt: “De veiligheidsregio’s hebben op grond van de noodverordening een uitzondering gemaakt voor motorrijlessen omdat hierbij de 1,5 meter niet wordt aangetast. Collega Hugo de Jonge van VWS heeft vanuit de volksgezondheid geen reden om dat tegen te houden. Wel blijft uiteraard de regel gelden om hierbij voldoende afstand te bewaren.”

admin

Inschrijven voor motorlessen

Na de Corona beginnen met je motorrijlessen kan. Neem contact met mij op of vul het contactformulier in.

admin

Tijdelijke stop motorlessen(2)

Het CBR annuleert tot en met ten minste 28 april alle theorie- en praktijkexamens. Ook rijles geven blijft tot die tijd verboden. Dat is in lijn met het kabinetsbesluit: de coronamaatregelen blijven in ieder geval tot 28 april van kracht.

Alle beroepsexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten, cursussen, examens en nascholingscursussen bij het CBR liggen nog stil tot in ieder geval 28 april. Kandidaten en hun rijscholen die tot en met 28 april een examen of toets hebben geboekt bij het CBR, worden op 1 april geïnformeerd.

Om een run op examens en toetsen na 28 april te voorkomen, blijft het reserveren van die data voorlopig niet mogelijk. Het CBR werkt een plan uit voor de herstart van alle examens en toetsen zodra het kan. Alle geannuleerde examens en toetsen kunnen dan kosteloos worden ingehaald.

Ook het IBKI verlengt de maatregelen tot in ieder geval 28 april. Deelnemers die in deze periode examen zouden doen ontvangen persoonlijk bericht. Waar nodig worden stagepassen en WRM-passen voor een periode verlengd.

Betalingsregeling

De verlenging van de al geldende maatregelen houdt in dat ook rijles geven nog altijd verboden is. Nog eens drie weken niet lessen en daarmee geen inkomsten is voor veel instructeurs een hard gelag. Als de steunmaatregelen niet snel worden uitgebreid en uitgekeerd, gaan er harde klappen vallen, voorspellen verschillende rijscholen in een rondje langs de velden.

Marloes van Deventer van de franchiseformule Rijles Zonder Stress merkt op dat zolang de steun er nog niet is, het voor veel rijinstructeurs zwaar zal zijn. “Dat geld gaat het verschil maken. We zien dat lang niet iedereen een buffer heeft of een partner met een inkomen waar ze voor een deel op terug kunnen vallen. Dat maakt het zwaar.”

Van Deventer staat in contact met alle franchisenemers en zegt rekening te houden met de persoonlijke financiële situaties. Voor wie het nodig was, is er een betalingsregeling getroffen. “Dat is nu voor de komende periode en bij deze verlenging is het aanzien hoe het gaat lopen en wat er nodig is.”

Voor de franchise geldt ook dat nieuwe franchisenemers die zouden starten in deze periode dus niet starten, bovendien staan mensen die in de opleiding zitten ook stil. “Ook die zijn gedupeerd en dat is voor ons ook een verlies van verwachte inkomsten.”

Afhankelijk van steun

Arne van Essen van Rijschool van Essen uit Bovensmilde noemt de verlenging van de maatregelen begrijpelijk, ook al betekent het dat zijn inkomen op nul blijft staan. “Voor de gehele branche zijn de gevolgen van deze crisis dramatisch.”

De rijschool geeft auto- en motorrijles en staat stil vanaf het moment dat bekend werd dat social distancing noodzakelijk is om de verspreiding tegen te gaan. Ook het CBR kondigde toen aan alle examens af te gelasten. Hij ziet zijn kosten doorlopen terwijl er geen inkomsten zijn. “Dat zijn zakelijke kosten, maar ook privé, denk aan je hypotheek of de kinderopvang”, zegt hij. “Dat maakt me afhankelijk van steun. Ik hoop dan ook dat de voorwaarde van een gescheiden woon- en werkadres voor de TGOS snel vervalt.”

De leerlingen begrijpen goed dat de rijlessen nu niet door kunnen gaan, zegt Van Essen. “Je zit nu eenmaal dicht op elkaar en dat betekent besmettingsgevaar. De zieken zijn echt niet alleen maar ouderen. Ik heb een belrondje gedaan en ook meteen een verzendlijst op whatsapp aangemaakt, zodat ik iedereen snel kan informeren over nieuws.”

Geldigheid theoriecertificaat

Het CBR heeft al nagedacht over hoe het verder gaat wanneer het sein veilig wordt gegeven en lessen en examens weer worden opgestart. Wanneer het theoriecertificaat van een kandidaat bijvoorbeeld is verlopen op het moment dat het uitgestelde rijexamen wordt afgenomen, mag de kandidaat gewoon met dit verlopen certificaat rijexamen doen.

Code 95 en geldigheid certificaten professionals

Door het afgelasten van alle theorie- en praktijkexamens verloopt mogelijk de geldigheid van certificaten, passen of uitslagen van (toekomstige) beroepschauffeurs of andere professionals. De Inspectie Leefomgeving en Transport liet eerder al weten nu niet de geldigheid van Code 95 van beroepschauffeurs te controleren, nu er geen nascholing kan worden gegeven.

Medische beoordeling gaat door

Het CBR blijft ondertussen doorwerken waar dat wél kan. Stafmedewerkers, medewerkers in kantoorfuncties en medewerkers van de divisie Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk vanuit huis of verspreid over de kantoren.

admin

Tijdelijke stop motorlessen

Het coronavirus raakt ook Xplore-rijopleidingen. Tot nader orde GEEN lessen.

In de aanvullende maatregelen van 23 maart in de strijd tegen het coronavirus staat het zwart op wit. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs. Toch rijles geven kan een boete opleveren. De maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april. 

Wel of niet lesgeven? Er heerste veel onenigheid in de rijschoolsector. De aanbevolen onderlinge afstand van anderhalve meter kan in de auto niet worden gewaarborgd, maar een verbod op rijles geven kwam er niet. In een eerdere richtlijn stond dat rijles geven was toegestaan, mits er zoveel mogelijk maatregelen werden genomen om besmetting te voorkomen.

Afgelopen maandag werden nieuwe maatregelen aangekondigd. In de persconferentie werden kappers en nagelstylisten genoemd, zij moesten de deuren sluiten. De aanvullende maatregelen staan inmiddels op papier en zijn gisteravond gepubliceerd. (Bekijk het hier.) Daarin staat het luid en duidelijk: contactberoepen waarbij niet voldoende afstand kan worden gehouden zijn verboden, dat geldt ook voor rijinstructeurs.

Motor

De tekst van de aanvullende maatregelen liet nog ruimte voor enige vrije interpretatie. Er valt te lezen dat contactberoepen worden verboden voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant kan worden gehouden. Daaruit valt op te maken dat brommer- of motorrijles nog wel zou mogen. Inmiddels is daar ook duidelijkheid over: het verbod betreft de gehele beroepsgroep. Alle soorten van rijles zijn tot in ieder geval 6 april verboden op straffe van een boete.

Boete

De maatregel wordt in de noodverordering opgenomen, wat betekent dat er boetes kunnen worden uitgedeeld aan wie zich niet aan de regels houdt. Vooralsnog geldt het verbod tot en met 6 april. Voor die datum wordt de maatregel heroverwogen, als het nodig wordt geacht dan wordt het verbod verlengd.

De brancheverenigingen vroegen de sector in de afgelopen periode vooral om respectvol met elkaar om te blijven gaan. Alleen de LBKR sprak zich duidelijk uit en adviseerde te stoppen, later volgde ook de Bovag toen duidelijk was dat rijinstructeurs aanspraak maken op de financiële regelingen die voor de coronacrisis zijn opgezet. Overigens hebben alle vier de brancheverenigingen zich ingezet om duidelijkheid vanuit Den Haag te krijgen.

admin

Goede voornemens

De feestdagen zijn voorbij. Het is nu weer tijd voor het serieuze werk.

Meld je aan. Nu lessen is van de zomer genieten.

admin

Kerstvakantie

Ik ben op vakantie van 19 december tot en met 12 januari. Schrijf je snel in zodat we direct na de vakantie kunnen beginnen met je eerst rijles.

Dan heb jij misschien voor de zomer je motorrijbewijs.

admin